โซลูชั่นและบริการ

 • Smart iConx Solution

  Smart iConx for Retail Business , More trust of information , Access anywhere anytime

 • POS Solution

  Point of Sales (POS) online and offline solution support SME to Enterprise and all devices

 • E-Commerce

  Gain more business opportunities with solutions, any platforms, any device any Where and any Time.

 • E-Tax Solution

  Integration Service to E-tax Invoice solution from RD.

 • Service Web App

  Tracking Service performance align business policy and support business flow of service by our solution

 • Customer Complaint Survey

  Web Responsive Solution for Customer Satisfaction, Survey and Complaint. Analysis report providing by solution.

เกี่ยวกับเรา

V.WinPlus Co., Ltd.

บริษัท วี.วินพลัส จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2549 โดยมุ่งเน้นประกอบธุรกิจ การให้คำปรึกษา พัฒนา และวางระบบให้กับกลุ่มบริษัท ทั้งขนาดเล็ก จนถึง ขนาดใหญ่ และเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจด้าน Retail และมี Solutions รองรับและครอบคลุมช่องทางการขายของธุรกิจ ทั้ง 4 ช่องทางคือ Direct Sales, Dealer, E-Commerce, Mobile Application โดย วี.วินพลัส อยู่ในเครือของ บริษัท ไอ.อี. โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท ที่มีทีมงานในการพัฒนาระบบด้าน เทคโนโลยีสารส...

ข่าวสารและโปรโมชั่น

 • ได้รับเกียรติอันสูงสุดของกลุ่มบริษัทในเค...

  14 Aug 2017

 • IE Group Company Business Outing...

  11 Aug 2017